Voorwaarden klantenkaart

Voorwaarden Van Leeuwen Vleesch klantenkaart

Van Leeuwen Vleesch biedt het Van Leeuwen Vleesch spaarprogramma alleen in Nederland aan. Daarbij zijn de volgende juridische voorwaarden van toepassing. Door het gebruik van de Van Leeuwen Vleesch klantenkaart verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en akkoord te gaan met de toepasselijkheid ervan.

Privacy
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Inschrijving
Iedere particulier kan zich inschrijven door zich via het inschrijfformulier, dat in de winkels van Van Leeuwen Vleesch aanwezig is, aan te melden. Wanneer het inschrijfformulier volledig ingevuld is, ontvangt u meteen een Van Leeuwen Vleesch klantenkaart met een uniek pasnummer waarop de door u gespaarde en ingewisselde spaarpunten worden bij- en afgeschreven. De registratie en beheer van uw gegevens vinden plaats in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Van Leeuwen Vleesch klantenkaart
In geval van verlies of diefstal van uw kaart kunt u contact opnemen met Van Leeuwen Vleesch, waarop uw kaart wordt geblokkeerd. U kunt een nieuwe kaart aanvragen. Voor een nieuwe Van Leeuwen Vleesch klantenkaart vragen wij een bedrag van 2 euro. Uw saldo zal niet worden overgeschreven. In geval van bedrog, verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, enig handelen in strijd met deze voorwaarden, of indien u op enige andere wijze zodanig handelt dat Van Leeuwen Vleesch schade lijdt, is Van Leeuwen Vleesch gerechtigd onder voorbehoud van alle overige rechten, met onmiddellijke ingang uw deelname te beëindigen, het spaarsaldo te annuleren.

Van Leeuwen Vleesch punten sparen en inwisselen
U kunt Van Leeuwen Vleesch punten sparen bij elke besteding in elke locatie van Van Leeuwen Vleesch. Bij besteding van 1 euro ontvangt u 1 punt. De gespaarde punten kunt u bij alle locaties van Van Leeuwen Vleesch inwisselen.

Puntenoverzicht
Op de saldo-pagina op de website van Van Leeuwen Vleesch kunt u door middel van uw pasnummer en postcode inloggen om uw puntensaldo op te vragen. Ook kunt u zich op deze wijze aan- en afmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief.

Nieuwsbrief
Alle Van Leeuwen Vleesch klantenkaarthouders zullen op regelmatige basis een Van Leeuwen Vleesch nieuwsbrief per e-mail ontvangen. Bij toestemming op inschrijfformulier gaat u hiermee akkoord. Het staat de Van Leeuwen Vleesch klantenkaarthouder vervolgens vrij om zich af te melden voor deze nieuwsbrief.

Beëindigen deelname
U bent te allen tijde gerechtigd uw deelname aan het Van Leeuwen Vleesch spaarprogramma te beëindigen. Dit kunt u doen door uw klantenkaart zelf te vernietigen of in te leveren bij een van de bedrijven van Van Leeuwen Vleesch.

Wijzigingen in en beëindigen van het Van Leeuwen Vleesch spaarprogramma
Van Leeuwen Vleesch behoudt zich het recht voor om het spaarprogramma te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen betreft zowel het sparen van punten als het inwisselen van punten. Tevens behoudt Van Leeuwen Vleesch zich het recht voor het programma op elk tijdstip te beëindigen. U ontvangt hierover minstens 1 maand van te voren bericht. De gespaarde punten kunnen maximaal 6 maanden na datum van opschorting nog worden ingewisseld. Van Leeuwen Vleesch  is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit wijziging of beëindiging van het programma.